727 899 059

Úprava kotlové vody pomocí Cetamínu F360

Úprava kotlové vody pomocí Cetamínu F360. Každá kotlová voda se musí upravit. Pokud se neupraví, tak se poškodí kotel a celý topný systém. Postupně se vytváří na kovových površích nános solí - zhoršuje se přestup tepla. Pod nánosy se dostává kyslík a ten nerušeně koroduje kov. Výrazně se zkracuje životnost kotle.

Při změkčování tvrdé vody se do vody dostává velmi korozivní sodík.
Pokud se voda upravuje, cca na 90% siřičitanem a fosforečnanem, jsou to znovu sodné soli.

Zvyšuje se vodivost vody, to také vytváří podmínky pro korozi.
Siřičitan se do kotlové vody přidává jako pohlcovač kyslíku, mění se na síran. Je chemicky prokazatelný fakt, že značná část siřičitanu se změní na síran již v procesu přípravy roztoku a v průběhu jeho dávkování do kotlové vody. Znamená to tedy, že účinnost siřičitanu, jako pohlcovač kyslíku prudce klesá.

Nabízíme filmotvorné produkty. Vytvoření ochranného mikrofilmu na kovovém povrchu je tím nejdokonalejším způsobem ochrany topného systému.

Ochrana kotlů v rodinných domech, bytových domech a menších ubytovacích zařízeních (hotely, motely, horské chaty apod.). V případě, že se jedná o kondenzační kotel obsahující hliník a hliníkové slitiny (křemičito-hlinité, hořečnato-hlinité), nabízíme pouze Cetamin F360. Je to nejúčinnější ochranný filmotvorný prostředek, který ochraňuje hliník!

Cetamín F360 přináší následující výhody:Cetamín F360

Vytváří ochranný aminový mikrofilm na hliníkových površích;

Mikrofilm chrání povrch před usazeninami a před kyslíkem;

Zajišťuje menší tepelný odpor (žádné usazeniny) a šetří náklady na vytápění o 10 - 12%;

Vytváří mírně zásadité prostředí, hodnota pH 7,0 - 8,2, čímž přispívá ke snižování rizika rozkladu hliníku;

Dávkování v množství 2 500 g / m3 kotlové vody; prodávaná lahvička ošetří 200 litrů kotlové vody;

Brání růstu mikroorganismů v kotlové vodě, což má význam hlavně v podlahovém topení, kde jsou teploty do 35 ° C;

Vytváří ochranný mikrofilm i na vnitřních stěnách plastových trubkách podlahového topení a tím zabraňuje průniku kyslíku do topného systému;

Prodlužuje životnost kotle a celého topného systému.


Zpět na archiv aktualit

MENUX